Inicio Galego Galego Castellano Castellano  
 
O tempo


Axenda

gdr


Boletíns Oficiais
boe doga bop

Taboeiro

 

PXOM

frechaO Concello de Vilaboa solicitou subvención á Deputación de Pontevedra para a Mellora dos Montes mediante a Creación de Parques Forestais durante o exercicio 2018, para a Creación do “Parque Forestal do Monte das Barreiras- Santa Cristina de Cobres”, sendo concedida por importe de:
Liña 1. Redacción proxecto parque forestal “Monte das Barreiras” : 5.314,80€
Liña 2. Execución de actuación de parque forestal "Monte das Barreiras”: 39.852,76€

frechaO Concello de Vilaboa solicitou subvención á Deputación de Pontevedra para a Mellora dos Montes mediante a Creación de Parques Forestais durante o exercicio 2017, para a Creación do “Parque Forestal do Miradoiro de Cotorredondo- Santa Cristina de Cobres”, sendo concedida por importe de:
Liña 1. Redacción proxecto parque forestal “Miradoiro de Cotorredondo” : 6.360€
Liña 2. Execución de actuación de parque forestal “Miradoiro de cotorredondo”: 47.700€

 

frechaCUESTIONARIO ORDENANZA USO DO GALEGO

PDFVer anuncio aprobación inicial ordenanza galego (5 de decembro de 2018)

PDFVer cuestionario (15 de novembro de 2018)

 

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN NA CASA DE CULTURA DE RIOMAIOR (PLAN CONCELLOS 2017)”
IMPORTE: 45.574,25 €
Empresa adxudicataria: PROTOSOLAR S.L.U
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou o contrato de subministro “ADQUISICIÓN DE LICENZAS DE OFFICE (Plan Concellos 2016)”.
IMPORTE: 1.078,00 €
Empresa adxudicataria: PROINGE
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo á reinversión de baixas Plan Concellos 2016.

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “ACONDICIONAMENTO ESPAZO NATURAL PROTEXIDO DAS SALINAS DO ULLÓ E DO PARQUE DA CANTEIRA DAS LAPAS (PLAN CONCELLOS 2017)"
IMPORTE: 45.282,31 €
Empresa adxudicataria:CPA-CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L.
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaANUNCIO de aprobación inicial de Plan especial de Infraestructuras e dotacións para acondicionamento de vivenda unifamiliar e para alberque turístico no Concello de Vilaboa.

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “PAVIMENTACIÓN DE PISTA MUNICIPAL EN CANABAL (FIGUEIRIDO) E SUSTITUCIÓN DA CUBERTA DO LAVADOIRO DA BOUZA (BÉRTOLA)"
IMPORTE: 24.558,03€
Empresa adxudicataria: E.C. CASAS S.L
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “REPARACIÓNS DIVERSAS EN VARIOS COLEXIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO (PLAN CONCELLOS 2017)”
IMPORTE: 48.375,80 €
Empresa adxudicataria: CPA-CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA S.L.
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN CONCELLOS 2017"

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “CLUB DE PIRAGÜISMO DE VILABOA FASE I” (PLAN PICEI 2016)”
IMPORTE: 133.602,15 €
Empresa adxudicataria: : SERGONSA SERVICIOS, SL
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao "PLAN PICEI 2016"

panel_rande

panel_rande

 

frechaSELECCIÓN DE PERSOAL CON CARÁCTER TEMPORAL (PROGRAMAS DE CONTRATACION TEMPORAL POLAS ENTIDADES LOCAIS DE PERSOAS EN SITUACION OU RISCO DE EXCLUSION SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA) PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE VILABOA

PDFVer bases (xuño 2018)

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra "RESTAURACIÓN DA SENDA DOS MUÍÑOS DE RIOMAIOR (PLAN CONCELLOS 2016)”
IMPORTE: 25.292,62 €
Empresa adxudicataria: ECOGALAICO INNOVACION, SL
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao PLAN CONCELLOS 2016

panel_rande

muinos

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “CONSERVACIÓN E MELLORA DE PISTAS MUNICPAIS (PLAN CONCELLOS 2017)”
IMPORTE: 13.628,91 €
Empresa adxudicataria: CPA - CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLERIRA, SL
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao PLAN CONCELLOS 2017

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “ACTUACIÓNS VARIAS EN EDIFICIOS MUNICIPAIS (PLAN CONCELLOS 2016)”
IMPORTE: 52.900,70 €
Empresa adxudicataria: ZONA DE OBRA O ROSAL S.L.U.
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao PLAN CONCELLOS 2016

panel_rande

 

frechaO Concello de Vilaboa executou a obra “REASFALTADO E PAVIMENTACIÓN DE VIAL MUNICIPAL EN CASFALCÓN E BALAUSTRADA PARA A ESCALINATA DE ACCESO AO CEMITERIO DE SAN ADRIÁN (PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2015)”
IMPORTE: 44.908,91 €
Empresa adxudicataria: CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES S.A. (COVSA)
Esta obra está financiada pola Deputación Provincial con cargo ao Plan Provincial de Obras e Servizos 2015

panel_rande

 

frechaPROXECTO: XESTIÓN DAS ALGAS RECOLLIDAS NAS ACCIÓNS DE LIMPEZA E MANTEMENTO DOS BANCOS MARISQUEIROS

panel_rande

 

 

frechaPOLICÍA LOCAL

mail: policia@vilaboa.org
tlf: 986709000
fax: 986708387

 

frechaAsunto: canon de augas de Galiza e coeficiente de vertedura

PDFVer anuncio (Decembro 2012)
PDFVer solicitude acreditación membros(Decembro 2012)
PDFVer solicitude exención exclusión social(Decembro 2012)
PDFVer solicitude dedución familias numerosas(Decembro 2012)

frecha Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga

PDFOrdenanza

frecha Tarifas imposto de circulación vehículos tracción mecánica

PDFTarifas ICVTM


 
Novas

Concello de Vilaboa

Febreiro 2018
 SERVIZOS SOCIAIS

ALFABETIZACIÓN NAS LINGUAS DE ACOLLIDA

panel_rande

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FAMILIAR

panel_rande

 

 

 

 

 

 

ITINERARIOS DE INCLUSIÓN

panel_rande

 

 

 

 

 

 

MEDIACIÓN INTERCULTURAL

panel_rande

 

 

 

 

 

 

 

 

Concello de Vilaboa

 
 Declaración ambiental

Declaración ambiental


PDFDocumento (1,85 Mb)

Concello de Vilaboa

 
  Mensaxes a Móbiles

frecha Co obxecto de mellorar o servizo de información sobre as actividades que se levan a cabo dende O Concello, ponse en marcha o novo SERVIZO MUNICIPAL GRATUÍTO DE MENSAXES NOS MÓBILES.

SMS Vilaboa


Ampliar


Facenda
---------------------------------
Facenda
---------------------------------
Perfil do contratante
---------------------------------
SMS Vilaboa
SMS Vilaboa
SMS Vilaboa
Vilaverán Vilaboa
As Salinas
Castiñeiras
Entroidodo de cobres
Sendeirismo
Sendeirismo
Sendeirismo
HOSTELERÍA
Vistas
Concurso de Fotografía
Vilaboa YouTube
Enquisa
[mapa web] [aviso legal]
© 2008 Concello de Vilaboa
Casa do Concello - Toural 1, 36141 - Vilaboa

LYC Servicios Informáticos
Esta web emprega cookies para mellorar a súa experiencia e os nosos servizos, analizando a navegación
do noso sitio web. Si continua navegando, consideramos que acepta o su uso. OK
Información sobre cookies. | Política de protección de datos