Corporación Galego Galego Castellano Castellano  
 
O tempo

Axenda
icoPerfil do Contratante
En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Vilaboa.
LICITACIÓNS:
Data

20/07/17

Licitación

CONTRATO DE OBRAS DE REASFALTADO EN CASFALCÓN E BALAUSTRADA CEMITERIO.


Decreto adxudicación

pdfDecreto 2017-0267 (Publicado 20/07/17 )

   

Data

27/04/17

Licitación

Adxudicación das autorizacións de instalación de quioscos en Deilán e no Areeiro (Vilaboa). Tempada 2017-2018 (prórroga 2019) .


Anuncio licitación

pdfAnuncio licitación (Publicado 27/04/17 )

Prego de cláusulas administrativas particulares

pdfPrego (Publicado 28/04/17 )

 

Data 05/04/17
Licitación

Contrato de obras de reasfaltado en Casfalcón e balaustrada cemiterio


Empresas convidadas

— CPA-CONSTRUCCIONES Y PROYCTOS ABILLEIRA, SL
— MECANO OBRAS Y REFORMAS, SL
— PROMONOVA INVERSIONES INMOBILIARIAS, SL
— NEXIA INFRAESTRUCTURAS, SLU
— CALDEBERGAZO, SL

 

Decreto de autorización do gasto e aprobación pregos


pdfDecreto (Publicado 05/04/17)Prego de cláusulas
administrativa particulares


pdfPrego (Publicado 05/04/17)Proxecto

pdfPoxecto (Publicado 05/04/17) 

Data 15/02/17
Licitación

SUBMINISTRO DUNHA FOTOCOPIADORA/IMPRESORA/ESCÁNER MEDIANTE MODALIDADE DE RENTING POR PROCEDEMENTO NEGODIADO


Empresas convidadas

— CANON ESPAÑA SA
— CONECTA COMUNICACIONES Y MEDIOS SL
— GALIBAYTE SL
— DIN SL

 

Decreto de aprobación e invitación


pdfDecreto (Publicado 15/02/17)Prego de cláusulas
administrativa particulares


pdfPrego (Publicado 15/02/17)Prego de condicións técnicas


pdfPrego (Publicado 15/02/17)Decreto rectificación prego de condicións técnicas

pdfDecreto (Publicado 24/02/17)

 

Prego de condicións técnicas rectificado

pdfPrego (Publicado 24/02/17)

 

Decreto adxudicación pdfDecreto (Publicado 11/05/17)

 

Data 02/11/2016
Licitación

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR DO CONCELLO DE VILABOA


Data presentación ofertas

5 días naturais

 

Empresas convidadas

- INELGA S.L.: inelga@inelga.com
- MONCOSA OHS S.A.: veronica@moncosa.com
- SIELVIGO S.L.: ruben@sielvigo.es
- BOIRESA E HIJOS S.L.L.: boiresaehijos@gmail.com
- EMILIO RODRÍGUEZ PAZOS S.L.: info@armariosguadiana.com
- MELDOSA: meldosa@meldosa.com

 

Decreto de abrobación e invitación


pdfDecreto (Publicado 02/11/2016)Rectificación erros INEGA


pdfRectificación (Publicado 02/11/2016)Prego de cláusulas
administrativa particulares


pdfPrego (Publicado 02/11/2016 )Prego de condicións técnicas


pdfPrego (Publicado 02/11/2016 )Decreto de adxudicación


pdfDecreto (Publicado 14/11/2016 ) 

Data 19/07/2016
Licitación

MELLORA DE CAMIÑOS DE ACCESO A EXPLOTACIÓN AGRARIAS DO CONCELLO DE VILABOA 2016

Procedemento Negociado Sen PublicidadeData presentación ofertas

10 días naturais dende a recepción das ofertas

 

Empresas convidadas
    EDIGRUP GLOBAL , S.L., de pontevedra.
    ACEVI, ACTIVIDADES DA CONSTRUCIÓN, de Pontevedra.
    CALDEVERGAZO, S.L., de Pontecaldelas.
    ONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A., de Pontevedra.
    CONSTRUCCIONES E.C. CASAS, S.L. de San Vicente de Cerponzóns.
Prego de cláusulas
administrativa particulares


pdfPrego (Publicado 22/07/2016 )

Dispoñibles na Secretaría do Concello de Vilaboa

Decreto de adxudicación


pdfDecreto (Publicado 21/09/2016 )Anuncio de formalización


pdfAnuncio (Publicado 13/10/2016 )Data 11/05/16
Licitación

Reasfaltado e mellora da pista municipal O Toural-As Salinas (PPOS 2015).Anuncio DOG

pdfAnuncio DOG (Publicado 11/05/16 )

Prazo de presentación de ofertas do 12/05/2016 ao 06/06/2016, ambos inclusive.


Proxecto

pdfProxecto (Publicado 11/05/16 )


Prego de cláusulas administrativa particulares

pdfPrego (Publicado 11/05/16 )Planos
Portada

pdfPortada (Publicado 11/05/16 )


Situación

pdfSituación (Publicado 11/05/16 )


Trazado

pdfTrazado (Publicado 11/05/16 )


Sección

pdfSección (Publicado 11/05/16 )


Detalle badén

pdfDetalle badén (Publicado 11/05/16 )


Anuncio mesa documentación

pdfAnuncio (Publicado 09/06/16 )


Acta cualificación documentación requirida

pdfActa (Publicado 08/07/16 )


Acta apertura sobre B (ofertas económicas)

pdfActa (Publicado 08/07/16 )


Acta valoración informe aparellador

pdfActa (Publicado 08/07/16 )


Acta proposta adxudicación

pdfActa (Publicado 08/07/16 )

 

Decreto adxudicación

pdfDecreto (Publicado 02/09/16 )

 

Data 23/04/15
Licitación

Adxudicación das autorizacións de instalación de quioscos en Deilán e no Areeiro (Vilaboa). Temporadas 2015 e 2016 (prórroga 2017) .

Anuncio

pdfAnuncio licitación (Publicado 23/04/15 )

Prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas

pdfPrego (Publicado 29/04/15 )

Costas, condicións xerais de explotación

pdfCondicións (Publicado 29/04/15 )


Data 23/04/15

Licitación

Adxudicación do contrato de "Plan Marco: mellora de camiños de titularidade municipal 2014-2015" 

Adxudicación

pdfDecreto adxudicación (Publicado 23/04/15 )

Data

21/08/13

Licitación

Adxudicación do contrato de "Recuperación de camiños e mellora dos usos recreativos" 


Adxudicación

pdfDecreto adxudicación (Publicado 21/08/13)
.

Data

30/04/13

Licitación

Adxudicación das autorizacións de instalación de quioscos en Deilán e no Areeiro (Vilaboa). Tempadas 2013 e 2014


Anuncio licitación

pdfAnuncio licitación

Prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas

pdfPrego

Adxudicación

pdfDecreto adxudicación (Publicado 14/06/13)
.

 
 
 
 
[mapa web] [aviso legal]
© 2008 Concello de Vilaboa
Casa do Concello - Toural 1, 36141 - Vilaboa

LYC Servicios Informáticos